Cutetamil.net Poems

Cutetamil.net Poems

cute tamil poems

For more poems : http://cutetamil.net

ஓ பெண்னே

LovePosted by guest Wednesday, May 16 2007 17:30:22
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
கவிதை வடித்தேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
இவ்வுலகம் அறிந்தேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
என்னை மறந்தேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
கையெழுத்து அழகானது
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
இதயம் இடமாறிதுடித்தது
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
இயற்கையை ரசித்தேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
கண்விழித்து கனவுகன்டேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
பசி; தூக்கம் மறந்தேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
தனிமையில் சிரித்தேன்
உன்னால் தான்
உன்னால் தான்
கைவிடாதே காதலியே
உனக்காக தான்
உனக்காக தான்
என் உயிறும் உடலும்
உனக்காக தான்
  • Comments(5)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Nila Friday, August 05 2016 19:01:25

You love is true

Posted by ==== Saturday, August 27 2011 11:45:50

good. keep it up!

Posted by Navtej Singh Sunday, May 08 2011 12:49:14

The script, to my mind, will look better if normal fonts are used instead of bold fonts.

Posted by mathan Friday, January 14 2011 10:33:26

mmm.... innum nalla eluthalamm...

Posted by ICE Sunday, April 04 2010 11:38:40

நீ என்ன பைத்திய காரனா?