Cutetamil.net Poems

Cutetamil.net Poems

cute tamil poems

For more poems : http://cutetamil.net

என்வசமில்லை நான்....;

LovePosted by guest Wednesday, May 16 2007 17:26:59

என் மனது என்வசமில்லை...
அதை நானும் தேடவில்லை- அது உன் வசமே என்றறிந்ததனால்...!
ஆனபோதும் உனக்கும்
சொல்ல விருப்பமில்லை - அது உன்னிடம் தான் உள்ளதென்று!!

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by ss Friday, January 04 2013 11:11:35

superb

Posted by kumar Tuesday, April 13 2010 10:39:16

nice n true fact