Cutetamil.net Poems

Cutetamil.net Poems

cute tamil poems

For more poems : http://cutetamil.net

என் நட்பு மலர்களே..!!

FriendsPosted by theepz Wednesday, May 09 2007 00:55:32
உங்களிடம் பேசும் வரை என் மனம் என்னிடம்
உங்களோடு பழகியபின் என் மனம் எவ்விடம்...??
தேடினேன்.... தேடினேன்... தேடினேன்
கண்டேன் அதை உங்கள் நட்பின் பூங்காவிலே!!!

உங்கள் நட்பின் ஒளியால் என்னுள்ளம் பிரகாசிக்க
என் சோகங்கள் சிதறின...!
என் கனவு கவிதையாயின...
அன்பு தோழமை நெஞ்சங்களே...!
வெண்மதியை தூது அனுப்பி ஆண்டவனுக்கு
நன்றி கூறுகிறேன் உங்களை எனக்கு தந்தமைக்கு smiley
  • Comments(15)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by David Sahan Tuesday, May 07 2013 16:07:46

nice

Posted by kajal Tuesday, March 12 2013 18:21:55

chwtt

Posted by Anupriya Wednesday, September 05 2012 13:00:53

It's very delightful poem... It is recollect my friendship with my friends and also my past days....

Posted by lolita Thursday, August 30 2012 15:26:57

nice

Posted by Rama Sunday, August 05 2012 06:56:58

really nice

Posted by krishna Wednesday, March 21 2012 06:18:20

beautiful lines......

Posted by sowmy Sunday, October 02 2011 16:35:14

nice........

Posted by deva Sunday, August 07 2011 12:31:20

superb!!

Posted by c Sunday, July 03 2011 07:34:32

ef

Posted by Kausalya Sunday, April 17 2011 15:10:26

i think this poem was return just for me this must be a moral ppoem to me .This poem rocks sey!!!!!!!.....

Posted by delesh Sunday, February 27 2011 09:43:59

fuck offffff man !!!!!

Posted by Gayathri Sunday, January 16 2011 20:17:57

I love it, really superb

Posted by Sivanesan.B Saturday, June 26 2010 15:27:57

Good

Posted by venkat Friday, June 18 2010 08:56:13

nice

Posted by Saki Friday, October 30 2009 14:07:43

very nice poem,

write more about friendship plzzz